Zeleni kras – nova, zelena doživetja

Za snovanje novih integralnih turističnih produktov (ITP-jev) smo izvedli tri srečanja za akterje razvoja turizma v destinaciji Zeleni kras. Vsebinsko so bila naravnana na razvojni steber področja »NARAVA – ŽIVALI«. Potekala so v sklopih, ki so si vsebinsko sledili na principu dograjevanja in nadgrajevanja vsebin: od zgodbe do ITP-ja. Temelj delavnic so bile unikatne zgodbe – kot nujno okostje za pripravo ITP-jev. Udeležencem smo tako predstavili moč zgodbe, trende v turizmu in primere dobrih praks. Rezultat srečanj je bilo pet novih – eno- in večdnevnih ITP-jev za območje Zelenega krasa, ki so bolj ko ne že nared za uresničitev in prodajo turistom, obenem pa so tudi izhodišče za nadaljnje oblikovanje doživetij na danem območju.

zeleni-kras