Strateške smernice za razvoj turizma

Ključni namen izobraževalno-delavniških srečanj v Ajdovščini je bil podati strateške smernice za srednjeročni načrt razvoja turizma v destinaciji Vipavska dolina. Tako smo izvedli sklop treh strokovnih srečanj z moderiranimi delavnicami, na katerih smo skupaj z udeleženci prepoznavali in izbrali: obstoječe in potencialne POI (»points of interest«) ter vrednote destinacije, njeno temeljno obljubo, pomen povezljivosti identitete znamke destinacije in njene temeljne obljube, ključne ciljne skupine in stebre razvoja turizma v destinaciji Vipavska dolina.

vipavska-dolina-strateske-smernice