Doslej so nam zaupali

Slovenija moja dežela – Lipov list (vodenje projekta)

Turizem Bled (strateška izhodišča, kreiranje in lansiranje turistične znamke Bleda, oblikovanje komunikacij, priročnik celostne grafične podobe (CGP))

UKOM – Urad za komuniciranje Republike Slovenije (uvajanje državne znamke I FEEL SLOVENIA na vsa področja vlade RS)

STO – Slovenska turistična organizacija (kreativna strategija komuniciranja in priročnik)

Televizija Slovenija – oddaja Na lepše (sodelovanje v programskem svetu)

Zavod za turizem Kamnik (povezovanje turizma z sodelujočimi dejavnostmi in kreiranje privlačnih turističnih produktov, ki temeljijo na lokalnih posebnostih in prednostih)

Časnika Delo in Nedelo (novinarski članki – reportaže, intervjuji, analize slovenskega in tujega turizma)

Nedelova sončnica – Inovativnost v turizmu (vodenje in upravljanje projekta časnika Nedelo)

Lipov list – revija Turistične zveze Slovenije (urednikovanje/pisanje)

Visoka šola za trajnostni turizem Ljubljana (predavateljstvo)

Višja in visoka šola za turizem in gostinstvo Bled (predavateljstvo)

TravelZoom (gostujoče predavateljstvo)

TD Bled (CGP)

TD Šempeter (CGP in spletna stran)

Blejski grad (postavitev strategije in vizualna rešitev turistične znamke, tržne komunkacije, grafično in industrijsko oblikovanje, priročnik CGP)

Zavod za kulturo Bled (CGP)

Občina Radovljica (mesto Radovljica kot konkurenčna tržna znamka)

Projekt Regio Vitalis (oblikovanje integralnih produktov na temelju zgodb – predavanja, delavnica)

Občina Žalec in Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (sklop predavanj in delavnic za oblikovanje temeljne obljube in identitete žalskega turizma, CGP)

Turizem Bled (kako do večjega obiska izven sezone – predavanja, delavnica)

LTO Kranjska gora (sklop predavanj in delavnic za pripravo strategije razvoja turizma)

RRA Mura (strategija razvoja turizma v Pomurju in oblikovanje integralnih turističnih produktov za destinacijo Pomurje – predavanja, delavnice, oblikovanje produktov na temelju zgodb, testiranje produktov)

Zavod za turizem Maribor-Pohorje (oblikovanje integralnih turističnih produktov – predavanja, delavnice)

ZRS Bistra Ptuj (oblikovanje integralnih turističnih produktov – predavanja, delavnice)

Projekt Futur (oblikovanje integralnih produktov na temelju zgodb za regijo Pomurje, delavnice, testiranje produktov)

Turistična zveza Slovenije (moč zgodb – predavanja, delavnice)

Turistična zveza TIC Nova Gorica (kako do iskrivih zgodb in novih doživetij – predavanja, delavnica)

RIC Bela Krajina (kako do prepoznavne blagovne znamke – predavanje, delavnica)

Turizem Ljubljana (priprava integralnih turističnih produktov za 25 občin Osrednjeslovenske regije – predavanja, delavnice, oblikovanje produktov)

Vipavska dolina (temeljne verbalne konstante – obljuba destinacije; sklop predavanj in delavnic)

Zeleni kras (priprava integralnih turističnih produktov za območje Zelenega krasa – predavanja, delavnice, oblikovanje produktov)