RDO Mura: razvoj pomurskega turizma

Sodelovali smo pri obsežnem projektu RDO Pomurje: pri strategiji razvoja in trženja turizma v Pomurju za obdobje 2014-2020 ter razvoju in implementaciji integralnih turističnih produktov (ITP-jev). Pripravili smo ITP-je za pet tematskih področij: odkrivanje kulture, aktivni oddih, pristni okusi, doživetja v naravi in zdravje in dobro počutje; za vsako tematsko področje smo pripravili po tri doživetja z zgodbo iz nabora zgodb, ki so jih zapisali udeleženci moderiranih delavnic. Vse ITP-je smo tudi testirali na terenu, zanje pa smo pripravili tudi marketinška besedila.

pomurje