Projekt Futur: lokalno šteje!

Uspešno smo končali projekt Futur: razvoj in oblikovanje 20 novih integralnih turističnih produktov (ITP-jev) za območje Pomurja. Na štirih delavnicah na temo aktivnega turizma, pristnih okusov, naravnih posebnosti in kulturne dediščine ter dogodkov in doživetij smo skupaj z malimi turističnimi ponudniki Pomurja iskali zanimive lokalne zgodbe, iz katerih smo skupaj z udeleženci ustvarjali nove ITP-je. Po delavnicah smo produkte »izpilili«, jih dokončno oblikovali, pripravili itinerare in zanje pripravili marketinška besedila. Rezultat projekta je 20 novih inovativnih doživetij v Pomurju za različne ciljne skupine, ki so nared za takojšnje trženje.

futur