Turistične znamke

Specializirani smo za vsebine, ki bodisi samostojno bodisi povezane vodijo k jasnemu pozicioniranju turistične destinacije na trgu; to je eden ključnih korakov turistične destinacije na poti k uspehu.

Kaj vse je potrebno, da si turistična destinacija zagotovi svoj »prostor pod soncem« na konkurenčnem trgu? Da se torej ustrezno pozicionira? Da postane prepoznavna?

Eden od odgovorov je: UČINKOVITA IN PREPOZNAVNA BLAGOVNA ZNAMKA DESTINACIJE. Znamka je nepogrešljiv tržnik, torej aktivni tržni igralec, brez katerega težko preživi katera koli gospodarska in negospodarska dejavnost. Tudi v turizmu.

Pri oblikovanju turistične znamke poudarjamo naslednje vsebine:

  • analiza stanja
  • analiza konkurence
  • ključni stebri razvoja turizma
  • ključne ciljne skupine
  • identiteta
  • temeljna obljuba
  • znamčenje