Strategije za prihodnost

Specializirani smo za vsebine, ki bodisi samostojno bodisi povezane vodijo k jasnemu pozicioniranju turistične destinacije na trgu; to je eden ključnih korakov turistične destinacije na poti k uspehu.

Kaj vse je potrebno, da si turistična destinacija zagotovi svoj »prostor pod soncem« na konkurenčnem trgu? Da se torej ustrezno pozicionira? Da postane prepoznavna?

Eden od odgovorov je: URESNIČLJIVA TURISTIČNA STRATEGIJA, razvojni dokument, ki jasno zastavi vizijo razvoja destinacije.

Obstajata dva možna pristopa, ki oba pripeljeta do strategije. To je t. i. klasični pristop, ki ste ga bili vajeni doslej (zajeten končni dokument z ogromno besedila in množico tabel, dolgotrajna priprava, poudarek na analitiki, uporabnikom neprijazen prikaz), ter t. i. modularni pristop, ki na principu sestavljanja vsebin stremi k čim enostavnejšemu prikazu ugotovitev, usmeritev in aktivnosti za dosego strateškega cilja (pregleden, razumljiv, moderen priročnik in usmerjevalec pri konkretnih odločitvah). Slednji je sodoben, bralcu prijaznejši in uporabniku blizu, kar omogoča, da se bo referiral nanj in ga upošteval oziroma iz njega črpal navdih in napotke.

Princip dela z modularnim pristopom temelji na treh, za kakovost končnega rezultata ključnih principih dela:

 • analitično desk-top delo
 • globinski intervjuji
 • strokovna srečanja

Takšen princip dela smo preizkusili in ga uspešno izpeljali pri oblikovanju strategije turističnega razvoja Pomurja (RDO MURA) ter strateških vsebin za LTO Kranjska Gora in občino Ajdovščina (Vipavska dolina).

Pri izdelavi strategije poudarjamo naslednje vsebine:

 • analiza stanja
 • analiza konkurence
 • trendi v turizmu
 • SWOT analiza
 • ključni stebri razvoja turizma
 • ključne ciljne skupine
 • poslanstvo in vizija
 • temeljna obljuba
 • turistični produkti
 • trženje