Integralni turistični produkti

Specializirani smo za vsebine, ki bodisi samostojno bodisi povezane vodijo k jasnemu pozicioniranju turistične destinacije na trgu; to je eden ključnih korakov turistične destinacije na poti k uspehu.

Kaj vse je potrebno, da si turistična destinacija zagotovi svoj »prostor pod soncem« na konkurenčnem trgu? Da se torej ustrezno pozicionira? Da postane prepoznavna?

Eden od odgovorov je: INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI na temelju zgodb, ki zagotavljajo nezpozabna doživetja. Razvoj inovativnih integralnih turističnih produktov (ITP-jev) je naša inovacija iz leta 2014!

Pri razvoju integralnih turističnih produktov poudarjamo naslednje vsebine:

  • pomembnost zgodb in doživetij za uspešne turistične produkte
  • trendi v turizmu
  • ključni stebri razvoja turizma
  • ključne ciljne skupine
  • delni/integralni turistični produkti
  • testiranje produktov na terenu