Inovativnost v turizmu

Opredelitev »inovativnost v turizmu« na pri pogled veliko obljublja, a če ostane le besedna zveza, od nje ni nobene koristi. Vsa moč, ki jo ponuja inovativnost, je v tem, da turistični ponudniki prepoznajo priložnosti za vsebinsko nadgradnjo že obstoječih turističnih produktov; da torej zaznajo in spoznajo možnosti sprememb, kombinacij ali nadgradenj svojih produktov – s ciljem, da se turista pritegne, navduši in mu zagotovi nepozabno doživetje.

Vsakdanje delo v turizmu človeka zaposljuje v tolikšni meri, da pogosto sam ne zmore uvideti priložnosti, ki mu dobesedno ležijo pred nogami. Zaradi obremenitev, ki jih prinaša vsakdan, je inovativnost v turizmu pogosto prej ko ne naključna.

Z izkušnjami, ki jih imamo na področju inovativnosti v poslovanju in še zlasti v turizmu, vam lahko pomagamo pri tem, da inovativne rešitve ne bodo le morebitna naključja, ampak sestavni del vaše ponudbe!

Dosedanja praksa je ničkolikokrat dokazala, da nove zamisli ali preoblikovanje obstoječih ne zahtevajo veliko časa. Vse, kar potrebujete, je začasni, le nekajurni umik iz vsakodnevnega toka. Takšen umik ponujamo v obliki kreativnih srečanj, kjer se pod našim menotrstvo rojevajo novi, prenovljeni, predrugačeni, oplemeniteni turistični produkti na različnih ravneh: kulturno-zgodovinske in naravne dediščine, kulinarike, aktivnih počitnic …; takšni so za turiste nov magnet, doživetje, ki ga želijo čim prej izkusiti!