Povezovanje dveh regij

Za območji RDO Maribor Pohorje in Podravsko-ptujsko-ormoške RDO smo pripravili štiri zaporedna izobraževalno-delavniška srečanja s ključnim namenom povezati destinaciji za uspešnejši turistični razvoj. Obravnavali smo različne vidike turističnega razvoja (temeljna obljuba, zgodbe in doživetja, trendi za izbrana področja turističnega razvoja …), na vsakem od srečanj pa smo z udeleženci, ki so pokazali zvrhano mero ustvarjalnosti, iskali zanimive zgodbe za integralne turistične produkte (ITP) s treh ključnih področij povezovanja med destinacijama: zgodovine in kulture, gastronomije in aktivnih počitnic. Rezultat srečanj je bil debel sveženj odličnih zgodb in ITP-jev, ki povezujejo območji obeh RDO-jev. Pa ne samo to; udeleženci srečanj so poudarili tudi pomembnost njihove povezovalne vloge. Srečanja so porajala precej novih poslovnih stikov – z obetom novih turističnih programov v obeh destinacijah. Povezovanje je navsezadnje v turizmu izjemnega pomena!

Maribor-Ptuj