Občina Žalec: nova turistična obljuba

V Žalcu smo bili doslej dvakrat. Na prvem izobraževalno – delavniškem srečanju smo skupini, ki (so)ustvarja tamkajšnji turizem, predstavili vsebino, dimenzijo in pomen pravilnega odnosa do turistične obljube destinacije. Rezultat srečanja je bil nova turistična obljuba občine, ki bo doprinesla k učinkovitejšemu pozicioniranju destinacije: V objemu zelenega zlata. Na drugem srečanju smo skupaj z udeleženci prevetrili predlog izvedbenega načrta promocije žalskega turizma v letu 2014. Med drugim smo spregovorili tudi o nujnosti oblikovanja jasnih ciljnih skupin (koga nagovarjamo?) in njihovi redefiniciji v skladu s sodobnimi trženjskimi pristopi. Poleg tega smo se lotili preverjanja učinkovitosti posameznih medijev za sporočanje turističnih vsebin – ob novih znanjih o sodobnih pristopih v trženju (splet, družabna omrežja …).

zalec