Zgodbe in doživetja na območju Turistične zveze TIC Nova Gorica

V Novi Gorici sta bili osrednji temi srečanja: pomembnost zgodb in doživetij. Po predavanjih, ki so udeležencem predstavila skrivnosti dobrih zgodb in primere dobrih praks na področjih, ki so zanimiva tudi za turizem v destinaciji Nova Gorica, so udeleženci v skupinah ustvarjali zgodbe in doživetja oziroma ITP-je. Srečanje je porajalo niz odličnih iskrivih zgodb in ITP-jev, ki so nared za skorajda takojšnjo uresničitev in trženje.

nova-gorica