Malo je veliko: trend zdravega življenja 2016

Skrb zase in za svoje bližnje je trend, ki se je pomembno vključil v poslovno filozofijo trgovcev, upraviteljev tržnih znamk, precejšnjega dela industrije in tudi turizma.
Ljudje na splošno so čedalje bolj dovzetni za razmišljanje o svojem dolgoročnem in zdravem življenjskem stilu. Tako je način prehranjevanja čedalje bolj usmerjen v zdravo in koristno, je pa ob tem opažati zmanjševanje pomembnosti nekaterih drugih donedavnih trendov. Antioksidanti niso več najpogosteje omenjana beseda in ljudem je čedalje manj pomembna t. i. super hrana (hrana z bogato vsebino določenih zdravih substanc). Nekateri trendi ohranjajo pomembnost, recimo pomen mikrobiomov, medtem ko pridobivajo na pomembnosti trendi, ki se vrtijo okoli opredelitve »jejmo bolj enostavno«. Ob tem je zaznati tudi močan premik na področju zdravja in dobrega počutja, kjer so poleg telesne vadbe in zdravega prehranjevanja čedalje pogosteje poudarjeni tudi pozitivna miselnost, sproščanje in skrb zase.
Na kratko so novi trendi, ki so pomembni tudi za turistične ponudnike, naslednji:
Novi minimalizem – porabljajmo in trošimo manj, kar jemo, naj bo vzdržljivo pridelano in traja dlje, mečimo manj ostankov koš za smeti.
Nazaj k osnovni hrani – pomen vzdržljivosti: več pozornosti se namenja označevanju hrane in kritičnemu pogledu na sestavine hrane, pomembna je sezonska hrana.
Jasno označevanje – potrošniki skrbno preverijo, kakšne sestavine vsebuje določena hrana, pomembna postaja biorazgradljivost.
Pospeševanje mikrobiomov – ljudje se čedalje bolj borijo proti vse slabši odpornosti, zato je pomen mikrobiomov vse bolj prisoten; izbira primerne hrane postaja ključna tudi na tem področju.
Celovita potrošnja – nakup izdelkov, na katere se vežejo pozitivna sporočila in jih družba pozitivno sprejema; skrb za čim manjši negativni vpliv na okolje in večji  pomen trajnostnega razvoja okolja.

malo-je-veliko