Bovec: o turistični znamki in zgodbah

Osrednji namen izobraževalno – delavniškega srečanja za LTO Bovec je bil: preveriti vrednote in obljube destinacije Bovško ter ugotoviti, v kolikšni meri se skladajo z znamko turizma v občini Bovec (Bovec – Doline navdiha) in destinacijsko znamko Dolina Soče ter identificirati ključne zgodbe za temeljne turistične produkte v destinaciji, ki obsega območje bovške občine: sprostitev in občudovanje narave, pohodništvo, vodni športi in kolesarjenje, kulinarika, zgodovinski turizem.

bovec