Blagovna znamka Kranja

Kako mesto doživljajo ljudje, ki v njem živijo in ki soustvarjajo njegovo turistično ponudbo in podobo? Kakšnega bi si želeli v prihodnosti; zase in za turiste? Za katere turiste? To so bile nekatere teme delavnično-izobraževalnega srečanja v Kranju, ki bo doprineslo k razvoju blagovne znamke in slogana za turistično destinacijo Kranj. Vodil ga je Andrej Pompe, strokovnjak za blagovne znamke in avtor knjige Znamka mesta. Pomemben ustvarjalec pozicije mesta v konkurenčnem prostoru. Zdaj pa naprej – do nove znamke!

kranj